Spica 2012 Spica 2012 Spica 2012 Spica 2012Spica 2012Spica 2012Spica 2012

Komfort och Säkerhet

Genom den mångsidiga utrustningen och karosserivariationer kan den användas till alla typer av körningar.För rörelsebehindrade finns det rullstolslift, dubbelbreda dörrar och ett plant golv, detta är bara några av de möjliga variationer. Liksom alla nya modeller av Beulas kommer Spica med varselljus.

 

Igualdad
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.