Ixion 2012Ixion 2012Aura 2012Aura Hgl

Teknisk data

  Längd Höjd Bredd Antal sittplatser Bagagerum volym
13.20 m 3785 mm + AA 2550 mm 59+1+1 13
13.70 m 3785 mm + AA 2550 mm 63+1+1 15
14.40 m 3785 mm + AA 2550 mm 67+1+1 16,5
15 m 3785 mm + AA 2550 mm 71+1+1 18
sitekarta
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.