2012 2012 2012 2012 2012 2012
Jewel

 

Glory

Den här bussen har designats för att ge passagerarna mer utrymme samtidigt ger den en bra utsikt genom de tonade sidofönstren och panoramarutan.

Mythos

Aura

Aura

Det är harmonien mellan design, funktionalität och perfekt bearbetning som gör modellen Aura till en suvenär medarbetare för det dagliga arbetet.

Cygnus

 

Cygnus

En perfekt sammansättning av raffinerad och vig linje ger Cygnus en exklusiv personlighet.

spica

Gianino

Gianino

Gianino

Gianino

Igualdad
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.