Glory 2012Glory 2012Glory 2012Glory 2012Glory 2012

Teknisk data

  Längd Höjd Bredd Antal sittplatser Bagagerum volym
13.20 m 3795 mm + AA 2550 mm 63+2+1
61+3+2+1
13
13.90 m 3795 mm + AA 2550 mm 67+2+1
65+3+2+1
15
14.6 m 3795 mm + AA 2550 mm 71+2+1
69+3+2+1
16,5
15 m 3795 mm + AA 2550 mm 73+2+1
71+3+2+1
17
sitekarta
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.