Glory 2012Glory 2012Glory 2012Glory 2012Glory 2012

Hög prestation

Glory är våran största modell. Den tillåter föraren att manövrera bussen på ett mycket lätt sätt. Planfördelningen i Glory ger en helt total självständighet som är lika bra för passagerarna som för föraren. Det separata däcket för föraren är med en sovkabin och en dubbel reseledarplats. Hela bussen kontrolleras med ett perfekt internt kamera-system.

sitekarta
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.