SCBUS ABBC PORTUGAL BASE NOONE Franša SUISSE ITALIA SKEPPSBRONS POLSKA SOLBUS grecia EUROPA

 

 

Scania Nederland B.V | Scania Belgium nv-sa | Scania Luxembourg sa
Bezoekadres Nederland: Spinveld 57, 4815 HV Breda – Postbus 9598, 4801 LN Breda
Tel: +31 (0)76 5254283
Bezoekadres Belgium: A. Van Osslaan 1 – bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel: +3222 64 01 11

www.scania.nl

 

 

sitekarta
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.