SCBUS ABBC PORTUGAL BASE NOONE Franša SUISSE ITALIA SKEPPSBRONS POLSKA SOLBUS grecia EUROPA

Filippou G.Nikolaos
CEO - Mechanical Engineering Msc
9th km National Road of Thessaloniki - Athens
57400 - Sindos - P.O. box 98 Thessaloniki
T: +30 2310 569071 F: +30 2310 569072 K: +30 6976 404080

info@filippoubus.gr

sitekarta
...............................................Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller förändringar av information, tjänster, produkter eller annan del av innehållet på denna webbsida. För alla typer av förlängning och/eller förtydligande av uppgifterna, kontakta vår Comercial-avdelning.