PARTINT DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA, SABEM CREAR, ESCOLTAR I MODIFICAR      

Spica 2012 Spica 2012 Spica 2012 Spica 2012Spica 2012Spica 2012Spica 2012

Confort i Seguretat

Spica és flexible a tot tipus de versions de PMR's (doble porta, porta emergència manual o una sola porta), especialment preparat per a instal·lar rètols de ruta frontals, laterals o del darrere, així com integrant màquines de cobrament en el quadre de comandament. El vehicle es pot adaptar a qualsevol tipus de distribució de butaques depenent del nombre de PMR que es puguin necessitar. El nou frontal Spica ja incorpora de sèrie els fars de llum diürna.

 

Igualdad

Ens reservem el dret a fer millores o canvis a la informació, serveis, productes i altres continguts d'aquesta pàgina web.
Per a qualsevol ampliació i/o aclariment de la informació, poden posar-se en contacte amb el nostre Dpt. Comercial.