PARTINT DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA, SABEM CREAR, ESCOLTAR I MODIFICAR      

Política de Qualitat

La política de qualitat de BEULAS, S.A.U. té com a objectiu ser més competitius i augmentar la nostra presència en els mercats tant nacionals com internacionals. Considerem que un factor fonamental per a dur a terme aquesta política és la d'oferir als nostres clients productes i serveis dotats d'una major qualitat.

Amb aquesta finalitat, dirigim els nostres esforços al manteniment d'un sistema de gestió de qualitat orientat cap a la gestió dels riscos i oportunitats i a la MILLORA CONTÍNUA de tots els processos i dels seus recursos. Aquest sistema ha d'assegurar que els productes/serveis fabricats i expedits compleixen amb els requisits legals i amb les especificacions exigides pels nostres clients actuals i potencials, aconseguint una TOTAL SATISFACCIÓ de les seves necessitats i expectatives.

Seguint el principi que “La Qualitat no es controla sinó que es fabrica” hem de basar el sistema en la prevenció de riscos, no en la detecció i solució de desviacions. Potenciant així el concepte de “client intern” dins de la seqüència productiva com a mecanisme per a assegurar el manteniment dels encallem de qualitat dins de l'Organització. Aquest principi derivarà en la millora contínua dels nostres processos que ens permetrà tant aconseguir el nivell de qualitat exigit pel mercat com el compliment de la plans estratègics de l'empresa..

Aquesta filosofia perquè sigui eficaç i doni resultats tangibles és transmesa a tots els nivells de l'organització amb la PARTICIPACIÓ DE TOT EL PERSONAL.

És responsabilitat de la Direcció el vetllar pel compliment de les accions que a través del sistema se li hagin assignat per al compliment de la política de qualitat, així com de suggerir les modificacions encaminades a consolidar el sistema de gestió de la qualitat o que augmentin la seva eficiència. Així mateix serà La Direcció l'encarregada de la seva difusió a totes les parts interessades de l'Organització.

La Direcció
20 de desembre de 2018

......................................................